Comuna Satu Mare

Informare privind initierea proiectului Sala de Sport Scolara

INFORMARE
In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si dispozitiile Ordinului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2701/2010, aducem la cunostinta publica initierea proiectului - Intocmire documentatie pentru PUZ in vederea realizarii obiectivului de investit...

06 December 2018
Publicație delimitarea, numerotarea si sediile secțiilor de votare

R O M A N I A
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI SATU MARE
 
 
P U B L I C A Ţ I...

03 October 2018
Declaratii de avere 2018

07 December 2018
Primar

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

 
ART. 63 (1) Primarul indeplineşte următoarele categorii prin...

03 December 2018
Viceprimar

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform a...

03 December 2018
Hotarari 2018

13 December 2018
Declaratii de interese 2018

07 December 2018
Declaratii de avere 2018

07 December 2018
Hotarari 2018

06 December 2018
Cadrul geografic

03 December 2018
Relieful si vegetatia

03 December 2018
Istoricul localitatii

03 December 2018
Cultura si invatamant

03 December 2018